Projekční, inženýrská činnost

Projektové dokumentace vodohospodářských staveb

Projektové dokumentace vodovodních a kanalizačních sítí, přípojek, kanalizačních jímek, žump, setiků, přečerpávacích stanic, propustků, odvodnění území a dalších vodohospodářských staveb k územnímu řízení, stavebnímu povolení, kolaudačnímu řízení či jako generely nebo studie.

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Zajištění a obstarání všech potřebných dokumentů, dokladů, povolení, posudků, vyjádření či rozhodnutí od státních či nestátních organizací ke všem možným řízením v investiční výstavbě.

Zpracování cenových rozpočtů staveb

Zpracování cenových rozpočtů, kalkulací či nákladů různých vodohospodářských staveb a děl pomocí specializovaného počítačového softwaru

Poradenská činnost na úseku životního prostředí

  • Poradenství na úseku životního prostředí
  • Ekologie
  • Vodní hospodářství
  • Odpadové hospodářství
  • Krajinotvorba
  • atd.
  • Zákony, vyhlášky, normy, přednášky, konzultace, semináře, …