Čištění kanalizací a stok

Čištění všech typů venkovních kanalizačních stok (průmyslových, odpadních, technologických a dešťových) je prováděno pomocí speciálního vysokotlakého zařízení.

Vysokotlaké čistící zařízení, které je stabilně umístěno v dodávkovém automobilu, slouží především k řešení havarijních problémů v potrubích o průměru DN 80 - 300 mm, dále pak v místech složitého přístupu, pracích uvnitř objektů a dalších specializovaných činnostech při odstraňování neprůtočnosti či špatné funkci potrubních systémů.

Čištění kanalizačního potrubí se provádí pomocí paprsku vody generovaného vysokotlakým čerpadlem pod volitelným tlakem až do cca 140 Bar.

Použití vysokotlakého čistícího paprsku umožňuje kromě běžného zprůtočnění i dokonalé vyčištění potrubí od fekálií, kuchyňských tuků i ostatních nečistot.

Je účinné i v případech, kdy ostatní mechanické metody čištění selhávají, např. při vymetání písků, stěrku, stavební suti apod.