Čištění jímek, žump a septiků

Čištění jímek, žump a septiků, je prováděno v kooperaci fekálního a tlakového vozu.

Nejprve jsou z jímky vyčerpány všechny fekálie a odvezeny fekálním vozem na ČOV.

Po vstupu pracovníka do jímky následuje důkladné očištění stěn a stropu tlakovou pistolí.

Na závěr prací se provede vypláchnutí dna a vysátí zbytku vody.

 

Taktéž provádíme i zkoušky těsnosti kanalizačních jímek, žump a nádrží.