Realizace staveb

  • vodovodní sítě
  • kanalizační sítě
  • kanalizační přípojky
  • vodovodní přípojky
  • odvodnění rodinných domků
  • domovní kanalizace
  • jímky, žumpy, septiky
  • domovní ČOV
  • a další drobné stavební práce