Vítejte

na stránkách firmy DD Služby s.r.o. - David Draský (IČ: 290 90 849).


DD vodní hospodářství


Mezi naše hlavní činnosti patří:

Dlouholetá praxe, jak techniků tak i montérů, je zárukou schopnosti firmy kvalině a technologicky správně realizovat dílo.

 

PROTI POVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Rychlé řešení povodňových škod - čištění kanalizací, kanalizačních přípojek, jímek.

Odčerpávání zatopených sklepů a podzemních prostor včetně vyčištění a desinfekce.

Čištění propustků zanesených povodněmi.

Čištění domovních gul a uličních, dešťových vpustí. 

Čištění odvodňovacích žlabů.

Návrh ochrany před povodněmi - pro obce ... pro jednotlivé rodinné domy ... pro další různé objekty!!!

Zpětné klapky na kanalizace - domovní přípojky.

 

VOLEJTE na POHOTOVOSTNÍ LINKU 602 444 206 - NONSTOP !!!